IBM Systems & Servers

IBM Flex System

รวม 3 ความสามารถจากเครืองแม่ข่าย สตอเรจ และระบบเครือข่ายเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการและได้รับประสิทธิภาพสูงสุด Zenithcomp ขอนำเสนอ IBM Flex System ใน 4 รูปแบบ ตั้งแต่ระบบพื้นฐานการทำ Virtualization รวมทั้งระบบ Cloud เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภท และคุ้มค่าต่อการลงทุน


จุดเด่นที่ทำให้ IBM Flex System เหนือกว่าคู่แข่ง

• 50% More memory

• 200% More networking bandwidth

• 300% More dedicated storage

• 50% networking latency improvement

• Investment ProtectionIBM PureFlex System – Power Compute Nodes

ผลิกโฉมระบบเดิมของคุณสู่ระบบที่รวมความอัจฉริยะและความเชี่ยวชาญไว้ในหนึ่งเดียว ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูง และรองรับเทคโนโลยีคลาวด์

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น และคลาวด์

• ด้วยชิบประมวลผล POWER7 และ POWER7+ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต่อคอร์ ได้ถึง 7.5 เท่า จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านลิขสิทธ์ ซอฟต์แวร์

• ด้วยความสามารถของเวอร์ชวลไลเซชั่นบน POWER7 และ POWER7+ ที่เหนือกว่าถึง 4 เท่า จึงสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือนนับพันเครื่องได้ในระบบเดียว

• รองรับแอพพลิเคชั่นได้มากขึ้นเป็น 2 เท่าบนระบบขนาดเท่าเดิม พร้อมเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ดูแล


เหนือกว่าด้วยการบริหารจัดการแบบองค์รวม

• ติดตั้งและทดสอบระบบจากโรงงานพร้อมใช้งานรวดเร็วขึ้นถึง 70% ลดเวลาการติดตั้งจากวันเหลือแค่ไม่กี่นาที

• ลดจำนวนอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย บริหารจัดการระบบทั้งหมดได้จากจุดเดียว ช่วยให้สามารถบริหารจัดการทั้งระบบได้อย่างทั่วถึง

• ด้วย POWER7 และ POWER7+ บนระบบปฏิบัติการ AIX ช่วยให้ธุรกิจทำงานได้อย่างต่อเนื่่อง


เหนือกว่าด้านความประหยัด และความปลอดภัย

• ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบตลอดระยะเวลา 3 ปีลงถึง 75% และยังลดเวลการจัดสรรหน่วยจัดเก็บข้อมูลลงถึง 98%

• เหนือกว่าด้วยมาตรฐาน CAPP/RBACPP/LSPP/EAL4+ จึงหมดปัญหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัย