Symantec Backup Exec 2012 เป็นโซลูชั่นการสำรอง และกู้คืนซึ่งป้องกันทั้งสภาพแวดล้อมแบบเวอร์ชวลและฟิสิคอล ซึ่งสร้างมาตรฐานการสำรองและการกู้คืนความเสียหายแบบรวมศูนย์ ที่มีผู้ใช้ทั่วโลกมากที่สุด ด้วยเทคโนโลยี Symantec V-Ray, การกู้คืนระบบ, การปกป้องแอปพลิเคชั่น และดาต้าเบสแบบออนไลน์, รองรับสภาพแวดล้อมเวอร์ชวลทั้ง VMware และMicrosoft Hyper-V เพื่อรองรับการปกป้อง และกู้คืนข้อมูลสำคัญทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ.

Backup Exec 2012 V-RAY Edition - คุณสมบัติหลัก

• กู้คืนเวอร์ชวลแมชชีน แอปพลิเคชั่น ฐานข้อมูล ไฟล์/โฟลเดอร์ หรือข้อมูลในระดับออบเจ็กต์จากข้อมูลสำรองโดยการผ่านครั้งเดียวในเวลาไม่กี่วินาที ด้วยเทคโนโลยี V-Ray ที่จดสิทธิบัตร

• สำรองเวอร์ชวลแมชชีนโดยไม่ต้องใช้เอเจนต์

• การกู้คืนระบบบนเครื่องเดิม เครื่องใหม่ที่มีฮาร์ดแวร์ไม่เหมือนกัน และแบบฟิสิคอลเป็นเวอร์ชวล (P2V) ในตัว

• การขจัดข้อมูลซ้ำซ้อน (Deduplication) ข้อมูลในการสำรองข้อมูลซึ่งรองรับการทำทั้งจากต้นทาง หรือบน Backup Server หรือบนสตอเรจที่ใช้แบ็คอัพ

• หน้าจอการบริหารจัดการใหม่ ให้การตั้งค่าการสำรองข้อมูล จัดการนโยบายการสำรอง ดำเนินการกู้คืนความเสียหาย และแปลงการสำรองข้อมูลไปยังเวอร์ชวลแมชชีนสำหรับการกู้คืนระบบทันทีง่ายขึ้นกว่าที่เคย

• รองรับการป้องกันระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชั่น และฐานข้อมูลชั้นนำ ทั้งในสภาพแวดล้อมแบบฟิสิคอลและเวอร์ชวล รองรับการสำรองทั้งบนอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เป็นดิสก์และเทป


Backup Exec 2012 V-RAY Edition - ประโยชน์หลัก

• การป้องกันข้อมูล และการกู้คืนความเสียหาย ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมทั้งแบบฟิสิคอลและเวอร์ชวล ในโซลูชั่นเดียว

• ป้องกันเวอร์ชวลแมชชีนได้ไม่จำกัดจำนวน

• ลดเวลาที่ระบบหยุดทำงานและการสูญเสียข้อมูลให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด โดยการกู้คืนสิ่งที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

• กู้คืนทั้งระบบกลับไปยังฮาร์ดแวร์ที่เหมือนกัน ฮาร์ดแวร์ที่ไม่เหมือนกัน หรือไปยังเวอร์ชวลแมชชีนด้วยการแปลงฟิสิคอล-เป็น-เวอร์ชวล

• ลดที่เก็บข้อมูลสำรองได้มากกว่า 10 เท่า และประหยัดเวลาในการสำรองข้อมูลด้วย Deduplication

• ลดการใช้เครื่องมือหลายๆตัวในการดูแลระบบสำรองข้อมูลโดยไม่จำเป็น ลดต้นทุนและความเสี่ยง ด้วยโซลูชั่นที่สามารถปรับขนาดได้แบบครบวงจร