UTM vs. Next Generation Firewall ความเหมือนที่แตกต่าง

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงจากภัยคุกคามจากหลากหลายรูปแบบ ทำให้องค์กรแต่ละแห่งต่างพยายามหาโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยและป้องกันการบุกรุกมาใช้งาน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุปกรณ์ UTM (Unified Threat Management) ซึ่งเป็นการรวมความสามารถในการรักษาความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบไว้ในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรเพียงชิ้นเดียว ซึ่ง FortiGate ก็เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยจาก Fortinet ที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจ


ความสามารถพื้นฐานของ NGFW

Firewall:
ความสามารถในการปกป้องระบบเครือข่ายและระบบไอทีขององค์กรจากการเข้าถึงจากผู้บุรุก โดยใช้การกำหนดสิทธิควบคุมการเข้า-ออก ตามหมายเลขไอพีแอดแดรส ควบคุมตามรายชื่อผู้ใช้ รวมถึงมีความสามารถบริหารจัดการแบนด์วิดธ์ของระบบเครือข่ายได้ด้วย

Application Control:
ความสามารถ Application Control จะช่วยแจกแจงและควบคุมการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนเครือข่ายขององค์กร เพื่อให้แอพพลิเคชั่นหลักทางธุรกิจทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการไม่อนุญาตให้ใช้งานหรือลดความสำคัญของแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ให้น้อยลง เช่น การโหลด Bittorent, Youtube, Facebook

VPN:
ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลบนเวอร์ชวลไพรเวทเน็ตเวิร์ก (VPN) สามารถจัดการระบบ VPN ในลักษณะ IPSec VPN และ SSL VPN


IPS/IDS:
ระบบป้องกันการบุกรุก สามารถป้องกันการโจมตีของผู้บุกรุก ในลักษณะของการบุกรุกที่ตรงกับ Signature ที่เก็บอยู่ในระบบ หรือการแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยการใช้ซีพียู ASIC สำหรับ IPS โดยเฉพาะ

Web Filtering
ระบบคัดกรองเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการเข้าเว็บไซต์ต้องห้ามที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ โดยสามารถกำหนดนโยบายการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตามความต้องการและสามารถป้องกันการเข้าเว็บไซต์ไม่พึงประสงค์ จากการค้นหาด้วยเสิร์ซเอนจิ้นได้

ความเหนือกว่าของอุปกรณ์ UTM

อุปกรณ์ UTM รุ่นใหม่

Anti-Virus
ระบบป้องกันและตรวจสอบไวรัส สามารถตรวจสอบและกักกันไวรัสไม่ให้แพร่กระจ่ายไปในระบบเครือข่าย รวมถึงค้หาต้นตอการแพร่กระจายไวรัสในองค์กร

Anti-Spam
ระบบคัดกรองสแปมเมล ซึ่งสามารถตั้งรูปแบบการตรวจสอบสแปมเมลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การตรวจสอบอีเมล์ลักษณะ Black/White List และการตรวจสอบ Banned Word เป็นต้น

Data Loss Prevention - DLP
ระบบการป้องกันข้อมูลรั่วไหล เช่น ตรวจสอบเนื้อหาในอีเมล์ รูปแบบของไฟล์ข้อมูลที่แนบไปกับอีเมล การส่งไฟล์ผ่าน FTP ซึ่งหากอีเมล์หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลต้องห้าม ระบบจะทำการบล็อกไม่ให้ส่งและจัดเก็บ Log รายละเอียดการส่งทั้งในส่วนของผู้ส่งต้นทาง ผู้รับปลายทาง และรายละเอียดของข้อมูล เพื่อให้ผู้ดูแลระบบมาตรวจสอบต่อไป