โปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อปกป้องข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยจาก Malware โดยทำงานแบบ Real time และสามารถปกป้องภัยคุกคามจากการเช้า Website ที่อันตรายได้อีกด้วย Kaspersky Anti-Virus ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน และไม่มีผลกระทบกับประสิทธิภาพของเครื่อง

Feature :

Real-time anti-malware – protects you against new and emerging threats : ปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแบบ real-time และป้องกันภัยคุกคามใหม่ที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยี Cloud-assisted รวมถึงปกป้องภัยคุกคามที่มาจาก ช่องโหว่ของ software

Web protection – secures you against sophisticated, web-based malware attacks : ช่วยปกป้องภัยคุกคามที่มากับ website ที่อันตราย

Optimised – to help preserve your PC’s performance : ไม่กระทบกับประสิทธิภาพของเครื่องไม่ว่าจะเป็นตอนลงโปรแกรมหรือตอน scan

Designed for ease of use : ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน