Our History, Growth & Path of Success


.
Our Beginning

เนื่องจากการปฏิวัติทางด้านไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทั้งมีขนาดเล็กลงและราคาถูกลง แต่กลับมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นงานด้าน Client/Server เติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้ระบบงานบน AS/400 และ RISC/600 เดิมต่างก็ต้องการนำเทคโนโลยีใหม่มาผนวกใช้กับที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการใช้งาน รวมทั้งการบำรุงรักษาในอนาคตให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรให้มากขึ้น บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม 2538 (ค.ศ.1995) เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวของลูกค้า ผ่านซอฟต์แวร์และระบบบน AS/400 และ Lotus Notes/Domino เป็นสำคัญ...นั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งการก่อกำเนิดและเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา

Our Growth

บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นับตั้งแต่เริ่มธุรกิจในปี 2538 จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายตัวของฐานลูกค้าและมีแนวโน้มที่จะเติบโตแตกยอดเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการพัฒนาของทีมงานทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ การขาย และการบริการอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และครบวงจรอย่างไม่หยุดยั้งของเรา

Our Success is Your Success

ปัจจุบันบริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง โดยครอบคลุมทั้งงานขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในขนาดต่างๆ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Server and Storage) อุปกรณ์เครือข่ายและควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล (Wire / Wireless Network and Security) งานออกแบบและติดตั้งเครือข่าย (Network Architecture Planning and Implementation) งานออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบ (Application Design and Development) พร้อมด้วยงานบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ครอบคลุมองค์กรหลากหลายทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งธนาคาร โรงพยาบาล และภาครัฐในประเทศไทย

ด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาหรือความช่วยเหลือแก่ลูกค้าทั้งในด้านเทคนิค การปรับปรุงระบบงานและอื่นๆ และยังมีทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทั้งในแบบ Package สำเร็จรูป และรับออกแบบพัฒนาในลักษณะปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขและความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการและประสิทธิภาพในการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าของเราประสบผลสำเร็จเป็นสำคัญ


Our Milestones


.
• 2538กำเนิดบริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด
• 2540 บริษัท โลตัสดีเวลลอปเมนท์ ประเทศไทย จำกัด แต่งตั้ง ให้เป็น Lotus Authorized Support Center (LASC) แห่งแรกในประเทศไทยและแห่งแรกในเอเชีย
• 2541 ได้รับความไว้วางใจมากขึ้น ยกระดับให้เป็น Lotus Authorized Support Provider (LASP) และ Lotus Premier Partner
• 2543 บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด แต่งตั้งให้เป็น IBM Business Partner และ IBM ISVP เพื่อให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ในค่าย Lotus แก่ลูกค้าของ IBM
• 2545 ได้รับการแต่งตั้งเป็น IBM Premier Business Partners ซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดของ IBM Partner อีกทั้งยังได้รับรางวัล "Top Performance Lotus Software Reseller" ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน
• 2549 ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Trend Micro (Thailand) จำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการในด้านการดูแลลูกค้าอย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการด้าน Antivirus
• 2551 ได้เริ่มขยายธุรกิจให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ด้านเครือข่ายและการควบคุมความปลอดภัยข้อมูล (Network Security) ในกลุ่มผลิตภัฒฑ์ชั้นนำต่างๆ เช่น Blue Coat, CISCO, Aruba Networks เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น
• 2554 ได้รับการแต่งตั้งเป็น Aruba Gold Partner โดย Aruba Networks Inc. จากการให้บริการด้าน Secured Wireless Network
• 2556 จัดตั้งทีมงานเพื่อพัฒนา Mobile Application ทั้งแบบ Native App บน iOS และ Android และแบบ Web Responsive Design เพื่อรองรับความต้องการในการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่างๆ ที่มีอยู่เดิมกับ Mobile Devices ของพนักงานและลูกค้า
PRESENT บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานทั้งด้านการขาย การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์สูงสุดและความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่องตลอดไป


Your Ultimate Software Provider of Choice


.
บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ ติดตั้ง และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน และคุ้มค่าที่สุดกับงบประมาณการลงทุน โดยมีซอฟต์แวร์ที่ให้บริการหลากหลาย เช่น

1. IBM Software

Lotus Software


• Lotus Notes/Domino คือ ซอฟต์แวร์ Client Server ที่ช่วยบริหารจัดการงานภายในองค์กรให้สะดวกง่ายดาย เพราะทำงานได้บนหลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Windows, Linux และ Macintosh ปัจจุบันมีเวอร์ชั่น 8.5 ประกอบด้วยแอปพลิเคชั่นสำคัญๆ คือ Mail, Calendar, Contacts, To Do, Notebook และแอปพลิเคชั่นประเภทระบบการจองต่างๆ Workflow, Problem Tracking System, Information Sharing, Document Library นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหลายทาง ทั้ง Note Client, Browser ชื่อดังต่างๆ รวมถึง Smart Phone อีกด้วย

• IBM Sametime คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คนในองค์กรติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วย Instant Messaging ที่พิเศษในเรื่องของความปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร การันตีด้วย Lotus Sametime Standard ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในฐานะผู้นำด้านการตลาดและการสื่อสาร ด้วยความเป็นโซลูชั่นที่ผสมผสานกันระหว่าง Instant Messaging, VoIP, Video Chats และ Web Conferencing ทั้งหมดมาพร้อมกับฟีเจอร์ความปลอดภัยที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน

• Lotus Quicker เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งนำเอาข้อดีของระบบ Document Management และ Project/Team Collaboration มารวมกัน ทำให้ Team หรือแผนกเดียวกันสามารถ Share ข้อมูลที่มีอยู่ให้กันได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยมีคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่น

1. มี Features การจัดการเอกสารของระบบ Document Manager อยู่ในตัวเอง (Check-in/Check-out, version, life cycle management)
2. มี Wizard สามารถสร้าง Website ส่วนตัวของ Team, Project, แผนกได้ในเวลาอันรวดเร็ว
3. สามารถ access เอกสาร หรือข้อมูลได้จากหลายช่องทาง เช่น Lotus Notes Client, Browser, Sametime Client, Windows Explorer, Microsoft Office
4. ช่วยประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ attachment ของ Lotus Note mail ได้โดยจะทำการเก็บ Attach file ที่ส่งหาผู้ใช้หลายๆ คนใน Lotus Notes ไว้ Copy เดียวในะบบ
5. มาพร้อมกับระบบ Simple Workflow ในการจัดการเอกสารที่จะเก็บหรือนำออกจากระบบ (Document Life Cycle Management Workflow)

• IBM Connections เป็นนวัตกรรมแบบใหม่ของ IBM ที่เรียกว่า "Social Software" ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนมีการ Share ความรู้และข้อมูลต่างๆ กับผู้อื่นทั้งในและนอกองค์กรได้ง่ายขึ้น โดยมี Feature ที่น่าสนใจอาทิเช่น Profile ระบบการสืบค้นหาผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร, Comunities ระบบข้อมูลความรู้ของผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกัน, Blog/Wiki ช่วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถร่วมกันสร้าง Knowledge Base หรือ Share ข้อมูลความรู้ให้คนในองค์กรได้, Social Analytic ระบบอัจฉริยะช่วยเสนอข้อมูลที่ระบบวิเคราะห์แล้วว่าเหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคนโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา

Tivoli Sotfware


• Tivoli Endpoint Management (TEM) หรือที่รู้จักกันในชื่อ "Bigfix" เป็นระบบบริหารจัดการเครื่อง Computer ลูกข่ายในการควบคุมและติดตั้ง Software และ Patch ต่างๆ ที่สามารถป้องกันการโจมตีของ Virus, Trojan และ Spyware ในรูปแบบ Real-time รวมถึงการติดตามการใช้งานของเครื่องลูกข่าย การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน Software และ Hardware เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งยังมีระบบรายงานที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ผู้บริหารด้าน IT สามารถใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเครื่องลูกข่ายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

WebShere Sotfware


• IBM WebSphere Portal ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลต่างๆ ลงได้ด้วยการบริหารจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแบบ Role-based ทำให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วไม่เสียเวลา ขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องข้อมูลที่สำคัญให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ไม่พึงประสงค์ภายนอกองค์กรด้วย

• IBM WebSphere Dashboard Framework ช่วยให้องค์กรสามารถบูรณาการข้อมูลสำคัญทั้งหลายที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบต่างๆ มาไว้ในรายงานฉบับเดียวกัน ทำให้สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาที่สั้นกระชับ และด้วยคุณสมบัติของ Active Dashboard ยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญต่างๆ แบบ Real-time เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดและฉับไวด้วย
2. Microsoft Sotfware


ซีนิธคอมพ์ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้สุดคุ้มค่าจาก Microsoft ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาผลิตภาพของบุคลากร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรในทุกภาคส่วนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิเช่น Microsoft Windows Server, Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange
3. Backup Software


Symantec Backup Exec คือ ซอฟต์แวร์ปกป้องข้อมูลระดับมืออาชีพที่สามารถสำรองและกู้ข้อมูลทั้งระบบได้อย่างอัตโนมัติ อีกทั้งทำงานได้รวดเร็ว และใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลน้อยลงด้วยระบบลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล จึงช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ทั้งให้ความอุ่นใจว่าข้อมูลอันมีค่าของคุณจะไม่สูญหาย


Ultimate Protection for Business of All Types & Sizes


.
บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด ตระหนักดีว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและระบบนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าอย่างยิ่ง ดังนั้น เราจึงพิถีพิถันเลือกสรรเฉพาะ Security Solutions คุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน และความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ อาทิเช่น

• Trend Micro
• Symantec
• McAfee
• Kaspersky

Antivirus Security Solutions ที่ซีนิธคอมพ์เลือกสรรมานั้น มั่นใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองลูกค้าได้ทุกกลุ่มตั้งแต่ลูกค้าขนาดเล็กที่ต้องการใช้เพียง Antivirus จนถึงลูกค้าขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดอย่าง Product ในกลุ่ม Enterprise Security Solutions ซึ่งสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ Antivirus Security Solutions ที่ซีนิธคอมพ์ นำเสนอให้แก่ลูกค้าสามารถจัดแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

Endpoint. Workstation Security

คือ Solution ที่จะช่วยตอบโจทย์การป้องกันการโจมตีผ่านเครือข่ายสำหรับองค์กรที่มีเครื่อง Computer เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าการโจมตีจะมาในรูปแบบของ Virus computer, Worm, Malware หรือผ่านทาง Network ก็ตาม หากมี Solution นี้ การโจมตีก็จะเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น เพราะ Solution ในกลุ่มนี้มีเครื่องมือหรือ Management Console ที่ช่วยให้เราบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากได้ โดยเราสามารถทำการ Deploy หรือ ติดตั้ง Program Antivirus จากส่วนกลางไปยังเครื่อง Computer ที่อยู่ในองค์กร มีเทคโนโลยีที่่ช่วยให้การตรวจจับการโจมตีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีระบบ Report ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ดีและรัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เรายังสามารถกำหนด Policy และ Deploy ไปยัง Computer ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย Solution ในกลุ่มนี้เหมาะสมกับบริษัทหรือองค์กรตั้งแต่ระดับ SMB จนถึง Enterprise เลยทีเดียว

Messaging and Web Security

สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีระบบอันซับซ้อน และอาจมองว่าการรักษาความปลอดภัยที่ได้จาก Solution ในกลุ่มของ Endpoint, Workstation Security ยังไม่เพียงพอ ซีนิธคอมพ์ พร้อมตอบโจทย์การทำงานในลักษณะนี้ผ่่านการนำเสนอ Solutions ในกลุ่มของ E-mail Security ต่างๆ ที่ป้องกันการโจมตีผ่านทาง E-mail ภายในองค์กร รวมถึง Solution แบบ Messaging Gateway Filtering ที่ป้องกันการโจมตีจากภายนอกองค์กร อีกทั้งยังมี Solution ในส่วนของ Web Gateway Filtering ที่จะช่วยป้องกันการโจมตีผ่านทาง website ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถป้องกันการโจมตีที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดภายในองค์กรได้อย่างครอบคลุม

Virtualization and Cloud Security

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้าน IT มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการพัฒนาเพื่อให้เราสามารถใช้ทรัพยากรทางด้าน IT ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เทคโนโลยี Virtualization และ Cloud Computing เป็นหนึ่งในความก้าวหน้านั้นและได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้าน IT ขององค์กร พร้อมเพิ่มศักยภาพให้ระบบ IT มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นได้ ซีนิธคอมพ์นำเสนอ Security Solutions ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับระบบ Virtualization และ Cloud Computing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการคิดค้นและพัฒนา Security Solution อย่างต่อเนื่องYour POWER the Right Choice


.
ซีนิธคอมพ์ให้บริการด้านฮาร์ดแวร์ อาทิ Server, Storage, PC, Notebook ตลอดจน Hardware Accessories ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านไอทีให้แก่ลูกค้าได้ครอบคลุมทุกด้าน โดยมีบริการจัดหา ติดตั้งระบบ และทำโซลูชั่น Server Consolidate ฯลฯ ผ่านผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำ อาทิ IBM, Lenovo, HP, EMC และ VMWare ทั้งหมดนี้มาพร้อมบริการติดตั้งโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและเปี่ยมประสบการณ์ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบรับรอง (Certificate) จากเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว นอกจากนี้ ยังให้บริการแบบครบวงจรทั้งด้านการวางแผนและติดตั้ง การบริการหลังการขาย และการจัดอบรม โดยมีนโยบายมุ่งให้บริการอย่างต่อเนื่องสำหรับสินค้าที่จัดจำหน่าย เพือให้ลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ Server

ซีนิธคอมพ์ นำเสนอผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์โซลูชั่นที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกตามความเหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม IBM Power System, IBM System x, IBM BladeCenter และ HP ProLiant โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ UNIX, Windows หรือ IO/S ให้เหมาะกับแอปพลิเคชั่นและขนาดธุรกิจขององค์กร

ผลิตภัณฑ์ Storage

ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน โซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลหรือ Storage แบบครบวงจรขององค์กรต้องสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ได้อย่างปลอดภัยและเอื้อต่อการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซีนิธคอมพ์นำเสนอโซลูชั่นสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างครอบคลุม ผ่านผลิตภัณฑ์ชั้นนำจาก IBM, HP และ EMC

Virtualization

เครื่องเซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับที่เทคโนโลยี Virtualization ได้รับการพัฒนาให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เราใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและข่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ด้วย โดยเทคโนโลยี Virtualization สามารถทำ Server Consolidate ซึ่งเป็นการสร้างเครื่องเซิร์ฟเวอร์ย่อยหลายเครื่องให้ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หลักเครื่องเดียว และยังช่วยให้งานหรือ Application ที่ใช้งานในองค์กร สามารถรันอยู่บนฮาร์ดแวร์อะไรก็ได้โดยไม่ผูกติดกับฮาร์ดแวร์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ซีนิธคอมพ์ ภูมิใจนำเสนอโซลูชั่นของ VMware ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยี Virtualization ของโลกตั้งแต่ระดับ Desktop ถึง Data Center รวมทั้ง Cloud Computing ด้วยผลิตภัณฑ์ VMWare เหมาะสมกับทุกขนาดธุรกิจ เพราะช่วยลดต้นทุน ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างครบครันYour Best Network & Security Solutions


.
บริษัท ซีนิธคอมพ จำกัด เป็นผู้นำในการออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบการสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรชั้นนำ พร้อมบริการดูแลและให้คำปรึกษาโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ด้วย Solution หลายหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กร

1. Local Area Network (LAN) Solution

เรามี Solution เพื่อตอบสนองการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือสูง ตรวจสอบดูแลได้ง่าย พร้องรองรับการขยายระบบเครือข่ายในอนาคตขององค์กร อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วด้วยอุปกรณ์คุณภาพได้แก่ Multi LAN Switch, Gigabit LAN Switch, Network Performance Management System

2. Wide Area Network (WAN) Solution

เรามี Hi-Technology Solution ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงไว้รองรับการขยายเครือข่ายขององค์กร ธุรกิจที่มีการเติบโตไปยังสำนักงานสาขาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็น Multi-Service Router, WAN Optimization and Compression, WAN Management, Link Load Balance, Web Proxy and Caching, WAN Analysis and Performance Management

3. Network Security Solution

เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย แม้จะช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ แต่ในอีกด้านหนึ่ง เทคโนโลยีเหล่านี้ก็เสี่ยงต่อภัยคุกคามจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กับ Deep Packet Inspection Firewall, Intrusion Prevention System, Internet Security Gateway, Secured Messaging Solution, Dos Protection Solution, Web Content Filtering, Anti-Virus & Spyware Gateway, Anti-Spam Gateway, Secured Wireless LAN, SSL and IP Sec VPN, Network Security Surveillance and Forensics Solution, Network Identity and IP Address Management, Network Security Information Management

4. Secured and Manageable Wireless LAN

ระบบเครือข่ายไร้สายเริ่มเข้ามามีบทบาทในองค์กรปัจจุบันมากขึ้นด้วยปัจจัยเอื้อต่างๆ มากมายซึ่งแม้จะช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้นมาก แต่องค์กรก็ควรเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรที่ดี รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบ ซึ่ง Secured and Manageable Wireless LAN Solution จะช่วยให้คุณมีเครือข่ายไร้สายที่มีความปลอดภัยสูงไว้ใช้ได้อย่างทรงประสิทธิภาพ

5. Application Delivery Solution

เรามี Solution ที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถมอบบริการคุณภาพแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความแตกต่างและนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้ เช่น Application Delivery Solution, Application Front-end Solution, Server Load Balance, Link Load Balance, Traffic and Bandwidth Management, Reverse Proxy, SSL Accelerator

6. Multimedia Communication and Video Conferencing System

ระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (Video Conference) และ IP Phone จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารรวมทั้งการทำงานให้กับองค์กร ทั้งยังเป็นอีกหนทางหนึ่งในการลดต้นทุนทั้งเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดทางธุรกิจด้วย

7. Network and Security Information Management System

เทคโนโลยี Network and Security Information Management System จะช่วยให้องค์กรที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีตัวช่วยในการบริหารจัดการและดูแลภาพรวมด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายขององค์กรได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

8. Structured Cabling System

ระบบเครือข่ายสายสัญญาณข้อมูล (Cabling System) เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการออกแบบติดตั้งระบบ Cabling ไว้มอบบริการคุณภาพแก่องค์กรระดับมืออาชีพของคุณ


Our Teams of Professional, Ready and Pleased to Serve


.
นอกจากเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ไอทีคุณภาพสำหรับทุกรูปแบบองค์กรแล้ว บริษัท Zenith Comp จำกัด ยังเป็นผู้นำด้านการบริการด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมประสบการณ์ และมุ่งมั่นเดินเคียงข้างเพื่อมอบสิ่งดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเราผ่าน 2 ทีมงานบริการคุณภาพ

Application Development Team

เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่าง "ตรงจุด" และ "ตรงใจ" ที่สุดในทุกๆโจทย์ปัญหา เราจึงมุ่งเน้นให้ทีม Application Development ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ รวมทั้งต้องได้รับ Certificate จาก IBM และ Microsoft เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าบุคคลากรของเราทุกคนสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานระดับสากล โดยครอบคลุมระบบงานด้านต่างๆ คือ

1. ด้านงานจัดการกระบวนการทำงานและอนุมัติเอกสาร (Workflow Application) โดยมุ่งเน้นในด้าน Employee Self Services และ Manager Self Services ทั้งในงานด้าน HR งานด้านการเงิน งานด้านการจัดการ งานด้าน IT และระบบการอนุมัติสำหรับธุรกิจเฉพาะ

2. ด้านงานจัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการควบคุมการจัดเก็บ การเข้าถึงเอกสาร การบันทึกการแก้ไขข้อมูลทั้งในส่วนของเอกสารจัดการขาย จัดการกระบวนการ จัดการกระบวนการภายใน หรือแม้แต่การจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร

3. ด้านงานบริหารปัญหาและจัดการความรู้ภายในองค์กร เช่น ระบบการจัดการปัญหาและการซ่อม (สำหรับ Call Center หรือตามศูนย์บริการ) ระบบการจัดการปัญหาและติดตามการแก้ปัญหาด้าน IT ระบบการส่งและกระจายข้อมูลไปยังกลุ่มตัวแทนจำหน่าย ระบบจัดเก็บคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

4. ด้านงานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ ทั้งไปและกลับ โดยเฉพาะกับระบบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางบน AS/400, Oracle, MS SQL และ SQL และ SAP R/3 เช่น ระบบการจัดการข้อมูลพนักงานและรายการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับโมดูล HR ของ SAP R/3 ระบบการจัดการข้อมูลภาระหนี้และภาระค้ำตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยกับฐานข้อมูลของธนาคารบน AS/400 ระบบการขอเบิกค่าใช้จ่ายตามบัญชีงบประมาณและศูนย์ต้นทุนที่มีฐานข้อมูลด้านงบประมาณอยู่บน MS SQL เป็นต้น

5. ด้านงานเฉพาะทาง เช่น ระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการให้กู้ยืมเงิน ระบบการส่งเอกสารสั่งซื้อตามที่ด้คำนวณไว้ในระบบ ERP ไปยัง Supplier ผ่านทาง email / fax ระบบจัดการนัดหมายผู้ป่วยสำหรับแผนกผู้ป่วยนอก และ Ward ต่างๆ ของศิริราชพยาบาล เป็นต้น

Services Support Team

การสนับสนุนให้พนักงานศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการปลูกฝังให้พนักงานรักการให้บริการ คือหัวใจสำคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพในงานบริการของเรา จนครองใจลูกค้ามาโดยตลอด และยังคงมีลูกค้าไว้วางใจใช้บริการของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในหลากหลายรูปแบบกล่าวคือ

1. Infrastructure Design and Implementation

การบริการโดยให้ความสำคัญแก่ Requirements และ Environment ของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อสามารถเลือกสรรและนำเสนอ Solution ที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าของเรา

2. Maintenance and After Sales Services

บริการดูแลและแก้ปัญหาหลังจากติดตั้งระบบไปแล้วใน 3 รูปแบบ คือ

• Telephone Support การมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์เพื่อรับทราบและแบ่งระดับปัญหาของลูกค้า ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
• On-site Support เป็นการแก้ปัญหาทั้งในรูปแบบของการ Remote ไปยัง Site ที่เกิดปัญหา หรือเข้าไปแก้ปัญหาที่ site ของลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญใน Solutions นั้นๆ เป็นการเฉพาะ
• Outsourcing Services บริการส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของลูกค้าและตรงกับลักษณะของปัญหารวมทั้งเงื่อนไขความสะดวกของแต่ละองค์กรไปปฏิบัติงานยังบริษัทลูกค้า โดยมีทั้งส่วนงาน Operation และงาน System Administrator

3. Migration Services
ปฎิบัติการย้ายระบบ E-mail จากระบบหนึ่งไปสู่ระบบอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ด้าน E-mail and Collaboration Solution โดยเฉพาะเพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้า ว่ากระบวนการโอนย้ายทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และปลอดภัยไร้ที่ติ ไม่ว่าจะเป็น

• Microsoft Exchange to Lotus Notes Migration
• Lotus Notes to Microsoft Exchange Migration
• Lotus Notes Cross Platform Migration (Windows to Linux, Windows to AIX, AIX to Windows,...etc)

4. Advance Services

เป็นบริการเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า เช่น

• Mail and Security Re-Design and Tuning
• Server Performance Tuning
• Server Health Check
• System/Site Assessment


. . .